02/11/2012

Kultura, umetnost i autorsko pravo - radionica

Umetnost i autorsko pravo

KULTURA, UMETNOST I AUTORSKO PRAVO
Učimo od prošlosti i stvarajmo budućnost

Utorak, 6. novembar 2012. od 10,00 do 16,00 časova
Kulturni centar Beograda
Galerija ARTGET, Trg Republike V/1


Direktor projekta: Dimitrije Vujadinović
Projekt menadžer: dr Ljiljana Rudić - Dimić
Predavači: Ljiljana Rudić - Dimić, Dragan Cvetković, dr Miša Đurković, Dimitrije Vujadinović
Evaluator projekta: Istok Žagar
Koordinator projekta: Nevena Barbirević
Moderator radionica: Dimitrije Vujadinović


Balkankult fondacija pod pokroviteljstvom Švajcarske agencije za saradnju i razvoj - SDC/Švajcarska kancelarija za saradnju i razvoj u Srbiji, organizuje radionice koje su namenjene, prevashodno, mladim ljudima, studentima i stvaraocima, a pokrenute su zbog važne uloge koju mladi imaju u kreiranju budućnosti.

Cilj radionica je da se stvaraoci u kulturi i umetnosti upoznaju sa značajem, mogućnostima i konkretnim postupcima pravne zaštite svojih dela i uopšte sa autorskim pravima.

Želimo da podstaknemo i ohrabrimo mlade ljude da upotrebe svoju maštu, fleksibilnost i veštinu izražavanja u stvaranju dela. Drugim rečima, podstičemo mogućnost da mladi stvaraoci ostanu u Srbiji, i da od svoga rada mogu da žive, kao i da plasiraju svoja dela u svetu. Pokazaćemo kroz konkretne primere kako se štite autorska prava u Srbiji i inostranstvu.

Teme radionice baziraju se na dvema publikacijama: Učimo od prošlosti i stvarajmo budućnost – Umetnost i autorsko pravo, Svetske organizacije za intelektualnu svojinu - WIPO, Ženeva, i Intelektualna svojina – moćno sredstvo ekonomskog razvoja, autora Kamila Idriza (obe publikacije biće besplatno dostupne učesnicima).

Razgovor će se voditi na sledeće teme: Šta su umetnosti i zašto su važne; Šta je autorsko pravo i kako se stiče; Ko može biti nosilac ovog prava; Kako zaštititi autorsku kreaciju odnosno umetnički izraz; Koji su uslovi za dobijanje autorsko-pravne zaštite; Koja prava autorsko pravo daje svom titularu; Da li se i kako može vršiti prenos prava; Kako se od stvaralaštva može živeti kroz autorske tantijeme; Da li je autorsko pravo jednako regulisano širom sveta.


KREATIVNA RADIONICA * Koncept 

Vremenski raspored se može prilagoditi potrebi prostora i polaznika radionice 

9,30 – 10,00 Prijava učesnika 
10,00 Zaštita autorskih prava u kontekstu procesa evropskih integracija - 
dr Miša Đurković 

10, 15 Kulturna produkcija, umetnost - Dimitrije Vujadinović 
Šta je kulturna produkcija i zašto je važna 
Kreativni kapital i intelektualna svojima 
Kulturna politika i autorsko pravo – Srbija 

10,35 Diskusija 

11,00 Autorska prava (iz sadržaja publikacija) - dr Ljiljane Rudić- Dimić 
Šta su autorska prva 
Šta štite autorska prava 
Koji su uslovi za dobijanje autorskih prava 
Kako se dobijaju autorska prava 
Šta su srodna prava 
Kako se upravlja autorskim i srodnim pravima 

11,30 Diskusija 

12,15 Pauza 

**** 

13,00 Kako se ostvaruju autorska prava (iz sadržaja publikacije) - Dragan Cvetković 
Autorski ugovori i promet autorskih prava (primeri iz prakse) 
Kako tražiti dozvolu za korišćenje autorskog dela (primer) 
Model pisama kojima se traže autorska prava (primer) 
Poseban režim zaštite na Internet 

13,30 Diskusija 

14,15 Primeri iz prakse – Aleksandar Pedović, Vesna Bogunović, Dragan Cvetković 

14,35 Diskusija 

15,00 Pauza 

15,15 Povreda autorskih prava (iz sadržaja publikacije) - dr Ljiljana Rudić-Dimić 
Šta su autorska dela u javnom domenu i kako se mogu koristiti 
Šta je plagijat 
Šta je piraterija 
Povreda autorskih, moralnih i imovinskih prava 

15,45 Završni razgovor 

16, 30 Kraj radionice 


* Svi učesnici besplatno će dobiti dve publikacije Svetske organizacije za intelektualnu svojinu (WIPO):
Intelektualna svojima moćno sredstvo ekonomskog razvoja 


No comments:

Post a Comment

Ukoliko vam se svidja ovaj blog

Prepisite se na newsletter ili preuzimete feed bloga za vas citac.
Upisite vas E-mail: