05/08/2009

38. Novosadski Salon 2009. godine

Novosadski salon je godišnja žirirana likovna manifestacija sa najdužom tradicijom u Vojvodini. Centralna izložba održaće se u prostorijama Poklon zbirke Rajka Mamuzića (na sva tri sprata), a prateći program u galeriji Zlatno oko i u Malom likovnom salonu KCNS.

TEMA SALONA : MIKRO-MANEVAR

Kraj svake dekade obeležen je analizom umetničkih dostignuća poslednjeg perioda i njegove komparacije sa prethodnim umetničkim praksama, što pred 38. Novosadski salon postavlja nove zadatke. Ako pođemo od društvenog konteksta, danas, skoro deset godina nakon sumornog perioda nacionalne istorije, političke izolovanosti i tokom sporog procesa društvenog oporavka, u Vojvodini je sve primetnije samoinicijativno uspostavljanje saradnje i komunikacije sa umetničkim scenama Evrope i sveta. Ovakvim kontaktima umetnici/e proširuju svoje polje istraživanja, metode i jezik umetničkog dela kroz međusobne relacije. Odnos lokalnog i globalnog, regionalnog i univerzalnog, intimnog i javnog, ličnog i političkog ostaje i dalje primetan u savremenoj sceni Vojvodine, ali sada sa manjim insistiranjem na velikim, kolektivnim makro-političkim pitanjima, već sa sve primetnijim usmerenjem ka individualnim, ličnim, mikro-političkim konceptima. Neka od pitanja koja se danas postavljaju su: koliki je značaj mikro-zajednice, porodice, intimnog i ličnog sveta pojedinca, kakav je kvalitet međusobne komunikacije, koji su danas preovlađujući vrednosni sistemi, koji su etički i estetski kriterijumi prisutni, a koji željeni?

Manevar. Ka mikro-zajednici polazište nalazi u individualnim istraživanjima, akcijama i intervencijama, u ličnoj nadogradnji, usavršavanju i edukaciji umetnika i umetnica u cilju izgradnje vlastite strategije održanja i napredovanja.
Manevar. Ka mikro-zajednici može se shvatiti kao:
- "vojna vežba", manevrisanje, zaokretanje, planirano ili taktičko kretanje
- strateško uspostavljanje relacija između umetnosti i drugih oblasti svakodnevnog života, umetnosti - nauke i tehnologije
- zaokretanje u intimni, lični svet pojedinca, umetnika, u pitanja njegove mikro-zajednice
Svojom koncepcijom ovogodišnji Novosadski salon je usmeren ka umetniku i njegovom delu koje nastaje kao odgovor na savremeni, lični kontekst samog stvaraoca. Tema omogućava veliku širinu u pristupu i realizaciji umetničkih radova čime će 38. Novosadski salon pružiti jedan od mogućih pregleda savremene umetničke scene u Vojvodini.

Cilj salona je da okupi pojedince koji su tokom protekle decenije aktivno delovali na umetničkoj sceni razvijajući i proširujući svoja istraživanja savremenim umetničkim pristupima, pojavama, prostorima, materijalima i tehnologijama. Obimna umetnička produkcija nastala tokom ovog perioda, na ovogodišnjem Novosadskom salonu će biti predstavljena kroz umetničke radove/projekte nastale tokom poslenjih godinu dana, a koji se bave individualnim, subjektivnim realnostima. Takođe, Novosadski salon želi da istakne značajnu ulogu umetnika mlađe generacije kroz njihovu promociju i afirmaciju.

Sanja Kojić Mladenov, kustoskinja-istoričarka umetnosti


KONCEPT SALONA

Novosadski salon, godišnja žirirana likovna manifestacija sa najdužom tradicijom u Vojvodini, održaće se i ove godine u više galerijskih prostora. Centralna izložba održaće se u prostorijama Poklon zbirke Rajka Mamuzića (na sva tri sprata), a prateći program u galeriji Zlatno oko i u Malom likovnom salonu KCNS.
U galeriji Zlatno oko biće organizovana izložba po pozivu, koju će odabrati umetnički savet u skladu sa ovogodišnjim tematom Salona. U Malom likovnom salonu KCNS samostalnom izožbom predstaviti dobitnik nagrade prošlogodišnjeg Salona, Tadija Janičić.

Nagradu 38. Novosadskog salona predstavlja novčani iznos od 100.000 dinara i samostalna izložba u okviru narednog 39. Novosadskog salona.

Otvaranje izložbe 38. Novosadskog salona predviđeno je za 9.11.2009. godine u Galeriji likovne umetnosti Poklon zbirci Rajka Mamuzića (Vase Stajića 1, Novi Sad).

ORGANIZACIONI ODBOR I UMETNIČKI SAVET 38. NOVOSADSKOG SALONA 2009:

Danijela Purešević, istoričar umetnosti
Dragan Živančević, likovni umetnik
Ljubomir Vučinić, likovni umetnik
Sanja Kojić Mladenov, istoričar umetnosti
Maja Erdeljanin, likovni umetnik

www.nssalon.eunet.rs
likns@eunet.rs
+381 21 529 235

PROPOZICIJE ZA PODNOŠENJE RADOVA

Na konkurs se mogu prijaviti svi likovni stvaraoci koji studiraju na Akademiji umetnosti, imaju završenu Akademiju umetnosti ili pripadaju nekom od strukovnih udruženja (SULUV, ULUS, UPIDIV), a koji su mestom rođenja, prebivališta, studiranja ili profesionalno vezani za teritoriju Vojvodine.

Konkuriše se sa najviše dva rada koji odgovaraju temi Salona i koja su nastala u proteklih godinu dana. Formati radova nisu ograničeni, ali se podrazumeva da gabaritom budu primereni za izlaganje u navedenim prostorima. Materijali u listovima se predaju opremljeni, ili na neki način već pripremljeni za izlaganje. Fotografije i printani materijali se predaju kaširani na čvrstim podlogama. Video radovi se predaju u DVD formatu.

Rezultati žiriranja biće objavljeni 21.10.2009. na sajtu Salona www.nssalon.eunet.rs

PODNOŠENJE RADOVA:

Rok za podnošenje radova je 5-17.10.2009. u vremenu 10-20 sati. Mesto za podnošenje radova je Mali likovni salon KCNS (Bulevar M. Pupina 9).

PREUZIMANJE ODBIJENIH RADOVA:

Rok za vraćanje radova koji ne prođu selekciju žirija je 22, 23 i 24.10.2009. u vremenu 10-16 sati. Mesto za vraćanje radova koji ne prođu selekciju žirija je u galeriji likovne umetnosti Poklon zbirci Rajka Mamuzića (Vase Stajića 1, Novi Sad).

PREUZIMANJE RADOVA PRIMLJENIH NA SALON:

Rok za vraćanje radova izloženih na 38. Novosadskom salonu je 10, 11 i 12.12.2009. u vremenu 10-16 sati. Mesto za vraćanje radova izloženih na 38. Novosadskom salonu je u galeriji likovne umetnosti Poklon zbirci Rajka Mamuzića (Vase Stajića 1, Novi Sad).

Za radove nepreuzete nakon navedenih termina, KCNS ne snosi odgovornost.

No comments:

Post a Comment

Ukoliko vam se svidja ovaj blog

Prepisite se na newsletter ili preuzimete feed bloga za vas citac.
Upisite vas E-mail: