01/06/2009

Simpozijum "Arheologija Banata"

Simpozijum "Arheologija Banata" počinje 5. juna 2009. u 10:30 časova u Malom salonu Narodnog muzeja Zrenjanin svečanim otvaranjem izložbe pod nazivom "Sarmatska kultura na tlu Banata" koju je pripremila Snežana Marinković, arheolog, muzejski savetnik Narodnog muzeja Zrenjanin. Izložba traje d...

Izložbu otvara dr Ferenc Horvat, arheolog iz muzeja iz Segedina a izložba će biti otvorena do 18. juna 2009. godine. Izložba obuhvata 64 eksponata iz zbirke Narodnog muzeja Zrenjanin, keramika i nakit: fibule, prstenje i ogrlice od staklene paste, opala i drugih materijala.


Izvod iz teksta kataloga:
"Sarmati su iranska plemena, nomadska, koja su od III veka pre naše ere do IV veka živela u oblastima Dona, Dunava i Crnog mora. Naseljavanje Vojvodine trajalo je u periodu od II do IV veka. Brojne istražene nekropole, naselja kao i pojedinačni nalazi svedoče o njihovom prisustvu na prostoru Banata. Najpoznatiji lokaliteti na području Srednjeg Banata su: Živanićeva dolja - Botoš (lokalitet se nalazi pored isušenog korita rečice Šozov), Ciglana - Banatski Despotovac (otkriveno 17 sarmatskih grobova), Nemačko groblje - Ečka, obala Begeja - Zrenjanin, Vinogradi - Orlovat, Jamure - Aradac, Kameniti vinogradi - Aradac, Pašnjak - Belo Blato, Kruška - Tomaševac, Leje - Aradac.
Naselja su podizana uglavnom pored reka. Grobni inventar u sarmatskim grobovima su, osim keramike, raskošni ukrasni predmeti i ogledala. U upotrebi je bio i metal - gvožđe i bronza. Od gvožđa je izrađivano oružje: mač, koplje i noževi, a od bronze nakit.
Dolaskom na našu teritoriju Sarmati donose nove elemente u kulturi, pri čemu grčko - helenistička i iranska komponenta imaju odlučujući uticaj, novi stil u umetnosti, koji je vidljiv na nakitu. Karakteristike novog stila u izradi nakita ogledaju se u upotrebi polihromije, pseudogranulacije, pseudofiligrana, dok su motivi geometrijski i floralni. U formiranju materijalne kulture Sarmata odlučujući uticaj imali su i autohtoni keltsko - dački elementi, kao i rimska provincijska kultura. Ti uticaji, u vidu različitih stilskih elemenata, uočavaju se na fibulama, narukvicama, naušnicama, privescima i aplikacijama, ogrlicama. Osim dekorativne uloge nakit je kod Sarmata određivao visinu društvenog položaja nosioca.
Za sarmatsku kulturu karakterističan je, pre svega, nakit, čija je estetska namena izražena u bogatim formama, tehnici obrade, kvalitetu obrade, materijalu od koga je izrađen, lepoti i raskoši dekorativnih elemenata, te takav dobija umetničku vrednost i umetnički karakter.
Materijalna kultura sarmatskog doba poznata je pre svega zahvaljujući izuzetno bogatim grobnim prilozima, sa nekropola. Ti prilozi sa nekropola ili naselja, svedoče o stvaralačkoj snazi izraženoj u bogatstvu materijalne kulture i umetničkog stvaranja, bilo da se radi o nakitu ili keramičkim prilozima. Sudeći po materijalnoj kulturi Srednji Banat je od II do IV veka bio intenzivno naseljen sarmatskim plemenima."

Autorka Snežana Marinković, arheolog, muzejski savetni

No comments:

Post a Comment

Ukoliko vam se svidja ovaj blog

Prepisite se na newsletter ili preuzimete feed bloga za vas citac.
Upisite vas E-mail: