09/06/2009

Konkurs Galerije Doma omladine Beograda za izlaganje u 2010. godini

KONKURS GALERIJE DOMA OMLADINE BEOGRADA ZA IZLAGANJE U 2010. GODINI

Galerija Doma omladine Beograda raspisuje konkurs za izlaganje u 2010. odini (45. sezona).
Konkurs je otvoren od 1. juna do 10. jula 2009. godine.

Iako je dugogodisnja orijentacija Galerije DOB-a bila na izlozbama ladih umetnika, konkurs je otvoren i za ostale samostalne izlagace i ustoske izlozbe-projekte.

Pozeljno je da prijave budu u elektronskom formatu, a e-mail adresa alerije DOB-a je:
galerija@domomladine.org
ili obinfo@domomladine.org

Ucesnici na konkursu treba da u naslovu e-maila navedu svoje ime i rezime i naziv izlozbe/projekta sa kojim konkurisu.

Prijava u elektronskoj formi treba da sadrzi:
1.Tekstualni fajl (word doc., rft ili open office) sa osnovnim odacima o izlagacu (ime i prezime, adresa, telefon), biografijom i ratkom informacijom o dosadasnjem radu (najvise 2000 karaktera
racunajuci i razmake).

2. Prezentaciju radova, opis njihove postavke i tehnicku specifikaciju najvise 3000 karaktera). Vizuelna prezentacija radova podrazumeva:
reprodukcije slika, crteza, skica projekata, instalacije, kadrove iz idea..., i to do 10 reprodukcija sa naslovom, tehnikom, trajanjem i odinom nastanka, i linkove na dodatne zvucne, video i internet
prezentacije. Pozeljno je da fajl prezentacije bude u PDF formatu koji e bi trebalo da prelazi 800kb. a bi ste napravili PDF dokument velicine do 800kb vazno je da vas izuelni materijal ima sledece karakteristike: format - JPG, 1024 x 68 pixela (ili duza strana 1024 pxl), rezolucija - 72 dpi, image ptions: file size - 5 medium. Naziv PDF dokumenta treba da bude 'ime_prezime umetnika/ce.pdf'' (npr. petra_petrovic.pdf).

3. Predlog dodatnih programa (ukoliko ih planirate) tokom trajanja ase izlozbe - u vidu razgovora o izlozenim radovima, javnog vodenja roz izlozbu - moze da sadrzi najvise 3000 karaktera.

U slucaju da ucesnik na konkursu nije u mogucnosti da prijavu na onkurs uputi u elektronskoj formi, konkursni materijal moze uputiti ostom na adresu: Dom omladine Beograda, Makedonska 22/IV, sa aznakom: ZA KONKURS GALERIJE, ili doneti licno u redakciju DOB-a, akedonska 22, IV sprat, svakog radnog dana od 10:00 do 15:00 casova.

Savet Galerije DOB-a ce dodeliti 20 termina za samostalne zlozbe/projekte i 4 termina za kustoske izlozbe/projekte.

Za sve dodatne informacije zaineresovani mogu pozvati Mariju Kovac, sistenta programa, na telefon 011/ 3225- 453, ili putem e-mail drese:
marija.kovac@domomladine.org.

Rezultati konkursa bice saopsteni do kraja jula 2009. godine.

Ucesnici na konkursu mogu preuzeti konkursne materijale od trenutka bjavljivanja rezultata, a najkasnije do 15. septembra 2009. godine. akon tog roka Galerija DOB-a ne preuzima odgovornost za te aterijale.

Konkursni material ucesnika koji dobiju termin za izlaganje u Galeriji oma omladine Beograda u 2010. godine ostaje u Domu omladine sve do ealizacije izlozbe.

Galerija Doma omladine Beograda

Galerija Doma omladine je jedinstven galerijski prostor koji je u ulturnom zivotu Beograda prisutan vec duze od cetiri decenije. Ona je kontinuitetu, veoma istrajno (o cemu svedoci broj od preko sest totina izlozbi) pratila sve procese i promene u tokovima nase avremene umetnosti. Ali, Galerija DOB-a nije samo izlozbeni nego i ultifunkcionalni prostor namenjen za radionice, predavanja i rojekcije. Otvorena je kako za sve inventivne primene klasicnih ehnologija tako i za inovativne tehnoloske prakse, bilo u okviru ednog medija, ili pak u okviru multimedijalnih projekata.

Pored izlagacke delatnosti u Galeriji DOB-a odvijaju se i razni drugi rogrami, otvaraju se diskusije sa mladim umetnicima o njihovom radu, dnosu i ulozi savremene umetnosti u drustvenom kontekstu, medijima, istemu trzista, galerijama. Kroz razne forme razgovora o umetnosti i avno vodenje kroz izlozbu, Galerija prerasta u dinamican prostor rodukcije i recepcije savremene umetnosti. Dugogodisnja izlagacka raksa pokazala je da, po svojim dimenzijama, ova galerija u dobroj eri odgovara zahtevima koje pred organizatora postavlja jedna amostalna izlozba.

No comments:

Post a Comment

Ukoliko vam se svidja ovaj blog

Prepisite se na newsletter ili preuzimete feed bloga za vas citac.
Upisite vas E-mail: