01/06/2009

INFOTECH 2009 ICT CONFERENCE & EXHIBITION u Vrnjačkoj Banji

JURIT - Asocijacija za računarstvo, informatiku, telekomunikacije, automatizaciju i menadžment Srbije, pod pokroviteljstvom Ministarstva za telekomunikacije i informatičko društvo Vlade Republike Srbije, kao i resornih Ministarstava Vlade Republike Srbije, Narodne banke Srbije i Privredne komore Srbije, zajedno sa značajnim domaćim i stranim firmama i ICT korisnicima i sa IEEE Sekcija Srbija i Crna Gora kao kosponzorom, organizuje INFOTECH 2009 ICT CONFERENCE & EXHIBITION. Konferencija i Izložba će se održati 02. jun - 04. jun 2009. u Kongresnom Centaru "Zvezda" u Vrnjačkoj Banji.

INFOTECH 2009 će posebnu pažnju posvetiti primeni najnovijih informatičkih tehnologija u razvoju telekomunikacione infrastrukture i servisa, bankarskom poslovanju, poreskoj upravi, primeni ICT poslovanja malih i srednjih preduzeća, racionalizaciji u oblasti proizvodnje, prerade i prometa nafte i gasa, poslovanju elektroprivrede, obrazovanju, zdravstvu, sistemima zaštite informacija, radu državnih organa i institucija, informacionom sistemu opštine, trgovanju hartijama od vrednosti.

U okviru INFOTECH-a 2009 biće održani sastanci ICT grupacije Privredne Komore Srbije, ICT grupacije iz oblasti nafte i gasa YUNG Info, kao i sastanak Republičke Agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća.

INFOTECH 2009 je stručni skup iz oblasti računarskih nauka i informacionih tehnologija u svim segmentima poslovanja. Namenjen je:

* Korisnicima računarskih sistema i mreža u preduzećima i ustanovama
* Preduzećima iz oblasti proizvodnje, prerade i prometa nafte i gasa
* Preduzećima iz oblasti računarstva i telekomunikacija
* Operatorima fiksne i mobilne telefonije, poštama, internet posrednicima
* Brokerskim kućama i učesnicima u berzanskom poslovanju
* Pravnim i fizičkim licima koja učestvuju u procesu privatizacije
* Bankama, finansijskim institucijama, osiguravajućim društvima
* Javnim preduzećima i ustanovama
* Pravosuđu, državnoj i javnoj upravi, opštinama
* Zdravstvenim ustanovama i organizacijama
* Poslovnim udruženjima i privrednim komorama
* Malim i srednjim preduzećima
* Hotelsko-ugostiteljskim organizacijama
* Kao i svim menadžerima i informatičarima koji uvode informacione tehnologije u poslovanje

Na Skupu će biti izloženi radovi i najvredniji stručni postignuti rezultati, iz sledećih oblasti:

* ICT i digitalna ekonomija
* Sistemi za zaštitu informacija
* Računarske mreže i telekomunikacije
* Planiranje, razvoj i održavanje informacionih sistema
* Primena elektronskih identifikacionih dokumenata
* Bankarski informacioni sistemi
* Primena ICT u gasnoj,naftnoj i petrohemijskoj industriji
* Sistemi poslovne inteligencije
* ERP rešenja
* e-poslovanje
* e-osiguranje
* e-obrazovanje
* Web marketing
* Dokumentacioni informacioni sistemi
* Logistički informacioni sistemi
* Informacioni sistemi državnih organa i javne uprave e-government
* Informacioni sistemi u medicini
* ICT u elektroprivredi

U okviru INFOTECH 2009 biće organizovani tematski seminari, različiti oblici kulturnih i zabavnih programa, kao i sportski susreti.

IZVOD IZ PROGRAMA

INFORMATIČKE TEHNOLOGIJE U TELEKOMUNIKACIJAMA

* Primena informatičkih tehnologija u komunikacijama
* Nadzor i upravljanje tehnološkim sistemima
* Upravljanje telekomunikacionim mrežama
* Upravljanje poslovnim funkcijama
* Inteligentne mreže i servisi
* Billing sistemi
* CRM Sistemi za brigu o korisnicima...

ELEKTRONSKO POSLOVANJE

* Stanje i trendovi elektronskog poslovanja u svetu
* Modeli poslovanja B2C, C2B, C2C, CRM, B2B, SCM
* Internet Marketing
* Standardi bezbednosti i elektronsko poslovanje
* Web Portali i Web Servisi
* Plaćanje u elektronskom poslovanju
* Zaštita privatnosti na internetu
* Mogućnosti za elektronsko poslovanje u našoj zemlji

INFORMATIČKE TEHNOLOGIJE U ELEKTROPRIVREDI
INFORMATIČKE TEHNOLOGIJE U OBLASTI NAFTNE, GASNE I PETROHEMIJSKE INDUSTRIJE
INFORMATIČKE TEHNOLOGIJE U FINANSIJAMA I BANKARSTVU

* Stanje i trendovi elektronskog poslovanja u svetu
* Najnoviji razvoj u oblasti POS, ATM i drugih EFT uređaja
* Specifičnosti primene platnih kartica u
* E-commerce i M-commerce sistemima
* Retail Banking Sistemi (RBS)
* Customer Relationship Management (CRM)
* Zaštita računarskih mreža i izazovi PKI tehnologije

INFORMATIČKE TEHNOLOGIJE U DRŽAVNIM ORGANIMA I LOKALNOJ SAMOUPRAVI

* Elektronski identifikacioni dokumenti
* e-vlada, e-društvo, e-uprava
* Integralni informacioni sistemi opštine - IISO

Kotizacija iznosi 19.800,00 din + PDV (Obuhvata: smeštaj sa punim pansionom u dvokrevetnim sobama, CD Zbornik radova, materijale pokrovitelja, učešće u pratećim Programima Skupa, društvenom programu, koktelima i svečanoj večeri).

Doplata za jednokrevetnu sobu iznosi 5.900,00 din + PDV.

Možete se prijaviti popunjavanjem
http://www.infotech.org.rs/rs/ucesnici.html

Hotelske usluge počinju 01. juna večerom, a završavaju se 04. juna ručkom. Moguć je direktan prevoz autobusima.

Web sajt: http://www.infotech.org.rs/rs/index.html

Izvor: www.itdogadjaji.com

No comments:

Post a Comment

Ukoliko vam se svidja ovaj blog

Prepisite se na newsletter ili preuzimete feed bloga za vas citac.
Upisite vas E-mail: