26/08/2006

Dva Konkursa Goethe-Instituta

"Die Macht der Sprache im Bild"
Moć jezika u slici - Konkurs za fotografiju


Moć jezika


Uloga jezika u globalizovanom svetu
http://www.goethe.de/dll/prj/mac/de1414814.htm (deutsch)
http://www.goethe.de/dll/prj/mac/en1414814.htm (englisch)

U okviru svog meðunarodnog konkursa „Die Macht der Sprache“ (Moæ jezika) Goethe-Institut prireðuje – u kooperaciji sa Savezom zadu¾binara za nemaèku nauku (Stifterverband für die deutsche Wissenschaft) i èasopisom „PHOTONEWS“ – meðunarodni konkurs za fotografiju na temu „Die Macht der Sprache im Bild“ (Moæ jezika u slici). Profesionalni fotografi, studenti fotografije i fotografi amateri mogu da pošalju svoje radove na ovu temu do 30. septembra ove godine. Odabir radova vr¹i ¾iri sastavljen od eminentnih struènjaka.


ZADATAK
Ovaj konkurs vas poziva da “Moć jezika” uhvatite i prikažete na fotografiji. Kao malo koji medijum fotografija je zaista u stanju da na uzbudljiv i iznenađujući način prikaže dejstvo jezika. Tražimo slike koje pokazuju na koji način jezik utiče na odnose među ljudima ili njihove odnose sa okolinom, kao i uticaj jezika na identitet pojedinca ili čitavih grupa. Tema omoguæava ¹irok spektar interpretacija. Nas zanima vaša lična interpretacija "Moći jezika" u slici.
NAGRADE
1. nagrada 1.000.- evra (zaključno sa putovanjem u Berlin)
2. nagrada 700.- evra
3. nagrada 500.- evra
Kriterijumi ocenivanja (ideja, koncept, realizacija) uzimaju u obzir raznovrsnost učesnika i učesnica. Nagrađeni radovi kao i odabir najboljih radova biće prikazani na izložbi povodom festivala „Die Macht der Sprache“ (Moć jezika) u Berlinu. Osim toga planirana je i prateća publikacija.
ŽIRI
Anna Gripp: glavna urednica časopisa Photonews
Annette Kulenkampff: izdavač, Hatje Cantz Verlag
Ulrich Pohlmann: rukovodilac zbirke u Muzeju fotografije / Stadtmuseum München
Bernhard Prinz: profesor za vizuelnu komunikaciju, Kunsthochschule Kassel
Thomas Seelig: kurator zbirke Muzeja fotografije / Winterthur
Jim Rakete: fotograf
TERMINI
Tema:
"Die Macht der Sprache im Bild" (Moæ jezika u slici)
Start:
06. jun 2006.
Rok za dostavljanje radova:
30. septembar 2006.
Zasedanje žirija i objavljivanje rezultata konkursa:
20. novembar 2006.
Dodela nagrada:
jun 2007. u okviru otvaranja izlo¾be
FORMATI
Svaki učesnik/ učesnica može da dostavi jednu fotografiju, foto-sekvencu ili foto-kompoziciju na zadatu temu. Moguæi su i crno-beli, kao i motivi u boji. Fotografije poslati isključivo u digitalnom formatu (JPEG-file -kratko JPG- sa minimalnom rezolucijom od 300 dpi i maksimalnim formatom od 10x15cm). Negativi ili printovi nisu dozvoljeni. Za slanje fotografija molimo vas da ikoristite iskljuèivo online-formular.
ONLINE-FORMULAR ZA PRIJAVU
Možete nači na sledećim adresama:
http://www.goethe.de/dll/prj/mac/de1415734.htm (na nemaèkom)
http://www.goethe.de/dll/prj/mac/en1415734.htm (na engleskom)
USLOVI KONKURSA
Mogu se pronači na sledećim adresama:
http://www.goethe.de/dll/prj/mac/de1376802.htm (na nemaèkom)
http://www.goethe.de/dll/prj/mac/en1376802.htm (na engleskom)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Arubaito, Gefuehl und Szlafrock
Der „Deutsche Sprachrat“ sucht in einer internationalen Ausschreibung „Ausgewanderte Wörter“

Reči u raseljenju


Međunarodni konkurs putem koga "Deutscher Sprachrat" traga za nemačkim rečima u drugim jezicima
http://www.goethe.de/kue/lit/prj/agw/deindex.htm (deutsch)
http://www.goethe.de/kue/lit/prj/agw/enindex.htm (englisch)

Nemaèke reèi mogu se pronaæi u gotovo svim jezicima sveta. One, meðutim, ne zadr¾avaju uvek prvobitno znaèenje veæ se menjaju, prilagoðavaju, otvaraju nova znaèenja, koja na prvi pogled nisu jasna ni onima kojima je nemaèki maternji jezik.

"Deutscher Sprachrat" traga putem meðunarodnog konkursa za nemaèkim reèima i izrazima u drugim jezicima, dakle onim reèima èije je poreklo u nemaèkom jeziku, i koje su prihvaæene, èesto sa novim znaèenjem, u drugim jezicima. Svako kome je poznata takva reč može lično da doprinese ovoj studiji i dokumentaciji o menjanju jezika. Pritom se ne radi samo o reči ili izrazu, već i o kratkom obrazloženju o poreklu reči i njegovom značenju i upotrebi u datom jeziku. Posebno su interesantne reči koje su aktuelne u upotrebi.

Primeri za ovakve reči mogu se dostaviti do 30. septembra 2006. godine. Glavna nagrada je put u Berlin. Najinteresantnije reči, će zaključno sa pratećim obrazloženjem biti objavljene u knjizi koja će iz štampe izaći u novembru 2006. godine u izdavačkoj kući Max Hueber.

Ovaj konkurs je deo međunarodnog projekta Goethe-Instituta "Die Macht der Sprache" (Moć jezika), u okviru koga će tokom 2006. i 2007. širom sveta biti organizovane manifestacije na temu "Sprache in einer globalisierten Welt" (Jeziku globalizovanom svetu).

Ko ¾eli da uèestvuje mo¾e da se obrati direktno na adresu
Deutscher Sprachrat, c/o Goethe-Institut, Dachauer Straße 122, 80637 München ili da putem interneta koristi online-prijavu.
Uslovi konkursa, formular za prijavljivanje etc. možete nači na adresi:
http://www.deutscher-sprachrat.de/ (samo na nemaèkom)Zorica Milisavljevic
Programm, WWW-A
Goethe-Institut Belgrad
Knez Mihailova 50
11000 Belgrad
Serbien und Montenegro
Tel. + 381 11 2622823
Fax + 381 11 636746
milisavljevic@belgrad.goethe.org
www.goethe.de/belgrad

No comments:

Post a Comment

Ukoliko vam se svidja ovaj blog

Prepisite se na newsletter ili preuzimete feed bloga za vas citac.
Upisite vas E-mail: