19/05/2006

UMETNOST POKRETNIH SLIKA

S M A r t s
11000 Beograd, Jove Ilića 125a
Tel. 011/2473345; 063/8418183
E-mail: zecovizor@drenik.net
SMArtsBG@Yahoo.com
UMETNOST POKRETNIH SLIKAKo?
Fond za umetnost medija “SMArts” otvara novi on-line kurs.

Šta?
Kurs Umetnost pokretnih slika (UPS) uvodi u uticaje i lepotu fotografije, stripa, filma, televizije i digitalnih medija. UPS ni po čemu ne liči na klasične programe iz istorije umetnosti, teorije filma, estetike... Naprotiv, u pitanju je nešto sasvim drugačije!
Tematski okvir kursa: Uvod u pokretne slike (Optičke igračke; Fotografija; Strip); Umetnost filma (Pojava i razvoj; Jezik izražavanja; Podela talenta; Filmski rodovi i vrste); Umetnost televizije (Pojava i razvoj; Jezik izražavanja; Forme i funkcije); Uvod u digitalne medije; Metodika nastave pokretnih slika.

Kome?
UPS je namenjen samo onim učiteljima i studentima učiteljskih fakulteta koji:
- uživaju u svetlucanju ekrana,
- žele da proniknu u čaroliju pokretnih slika,
- znaju šta njihovi đaci najviše vole i spremni su da to podele sa njima,
- dovoljno su odvažni da se otisnu na krstarenje virtualnom Mrežom,
- imaju povremeni pristup Internetu (2-3 puta sedmično) i osnovno poznavanje rada na računaru.

Kad?
Uvažavajući školski kalendar, sve akcije UPS predviđene su u periodima 01.06.-10.07.2006. i 20.08.-20.09.2006. godine.

Gde?
UPS se u celosti odvija na Internetu, na stranicama Fonda “SMArts” (www.smartsbg.com), uz samo 3 susreta uživo (po jedan na početku, u sredini i na kraju Kursa).Kako?
Stručno usavršavanje kroz Kurs Umetnost pokretnih slika je BESPLATNO.
Obrazovanje na daljinu je INTERAKTIVNO. Frontalnu nastavu UPS zamenjuje aktivnom razmenom ideja (radionice, debate, istraživanja, samostalno i dečije stvaralaštvo u prostoru medijskog izražavanja...). U e-učionici svi se brzo osećaju domaćinima.
Elektronsko učenje je UDOBNO. Polaznici mogu pristupati Kursu UPS sopstvenim ritmom, u bilo koje vreme i sa mesta koje im najviše odgovara, a na njegovim stranicama ostati onoliko dugo koliko u tome uživaju.
UPS nudi suštinski NOVO uzbudljivo iskustvo, koje neodoljivo podseća na igru, ali je DRUGAČIJE zabavno.

Zašto?
Fond za umetnost medija “SMArts” potvrdio je svoju misiju i uspešnim pilot-kursom iz koga su potekli prvi UPS edukatori – učitelji i budući učitelji koji na novi način doživljavaju medije pokretnih slika, i to već dele sa svojim kolegama i učenicima, a voljni su da stečena iskustva i znanja umreže sa postignućima novih polaznika.
Vrednost poduhvata prepoznao je Fond za otvoreno društvo, širom otvoriviši UPS vrata za ulazak još 150 posvećenih (učitelja i budućih učitelja iz Beograda, Vojvodine i Centralne Srbije) u prostor virtualnog učenja o vizuelnim medijima.
UPS obezbeđuje dobrobiti, kako učiteljima:
- produbljenu informatičku i medijsku pismenost,
- formirane kriterijume za vrednovanje umetnosti pokretnih slika,
- potpuniji doživljaj u susretima s umetničkim delima vizuelnog izraza,
- profesionalni odgovor na zahteve duha vremena,

tako i njihovim učenicima:
- privilegiju razmene znanja sa nastavnikom koji je dostojan sagovornik o temama koje ih najviše zaokupljaju,
- uvođenje u prepoznavanje vrednosti medijskih ostvarenja,
- potpuniji doživljaj u susretima s umetničkim delima vizuelnog izraza.

Prijavljivanje (potrebni podaci: ime i prezime, broj telefona, e-mail adresa) na on-line kurs Umetnost pokretnih slika traje najkasnije do 20.05.2006. godine, putem brojeva telefona:
011/347-20-27;
064/279-63-67;
063/84-18-183,
ili na e-mail adrese:
zеcovizor@drenik.net
nevidljivakata@gmail.com
smartsbg@yahoo.com
info@smartsbg.com

Broj polaznika je ograničen. Konačna UPS lista biće sačinjena prema redosledu prijavljivanja.

No comments:

Post a Comment

Ukoliko vam se svidja ovaj blog

Prepisite se na newsletter ili preuzimete feed bloga za vas citac.
Upisite vas E-mail: