17/01/2006

Photo Salon Podgorica


1 Salon je otvoren za sve fotografe, amatere i profesion-alce širom svijeta.
2 Tema salona je slobodna. Fotografije se šalju do for-mata 30x40 ili izvedeni, primaju se kaširane fotografije sa paspartuom ne većim od 1mm. Uramljene fotografije se ne primaju.
3 Radovi se primaju iskljucivo na fotografskom papiru u boji ili crno bijeloj tehnici.
4 Maksimalni broj radova po osobi je 4. Autor moze da participira samo u jednoj od sekcija.
5 Naziv rada, ime kluba i autora, adresu i e-mail adresu, napisati na poleđini fotografije i u potpunosti mora odgovarati sa prijavnicom.
6 Naziv rada ne smije da bude veći od 25 karaktera.
7 Žiri je međunarodni i čine ga :
a) Branimir Karanović, profesor na FPU Beograd b) Mr. Lazar Pejović, profesor na FLU Cetinje c) Foto Kino Klub-fotograf ili neko iz
umjetničkog savjeta foto kluba
8. Žiri će dodjeliti nagrade u kategorijama
d) zlatana, srebrna i bronzana medalja foto kino kluba «Podgorica» za pojedinačnu fotografiju, e) zlatna, srebrna i bronzana medalja foto kino kluba «Podgorica» za kolekciju fotografija, f) specijalna nagrada salona «Nagrada Vojo Radonjić» za najbolju kolekciju fotografija
1 Katalog sa reprodukcijama učesnika će biti poslat svim autorima.
2 Nagradjeni radovi ostaju dio salona uz saglasnost autora.
3 Participacija za učešće na salonu je 5 eura.
4 Radove, prijavnicu i participaciju poslati u istom paketu.
5 Radovi koji stignu bez participacije neće biti vraćeni ni žirirani.
6 Organizator salona zadržava sva prava oko reprodu-kovanja fotografija za potrebe reklamiranja salona i kataloga.
7 Sa radovima će se postupati po pravilima i sa pažnjom. Za eventualnu štetu prilikom transporta orga-nizator ne odgovara. Organizator odgovara za stetu nas-talu od samog prijema radova do momenta povracaja.
8 Javnost ce biti obavjestena o salonu putem stam-panih i elektronskih medija.
9 Potpisom na prijavnici autor se slaze sa svim nave-denim pravilima salona.

1 Entry is open to all photographers, amateur and professional, worldwide.
2 The theme is free. Prints should not exceed 30 x 40 cm. including mount (between 18x24cm and 30x40cm) Unmounted prints are acceptable. Framed prints are NOT permitted.
3 There are two sections: a)Monocrhom b)Colour. We received photos only on photographic emulsion.
4 Each entrant may submit a maximum of four entries in each section.
5 Name, address and title must be shown on each piece of work and numbered, to correspond with the entry form.
6 Titles - please limit to 25 characters.

7. International jury: a) Branimir Karanovic, prof. of Applied Arts, Beograd, SCG b) Lazar Pejovic, prof. of photography at FLU Cetinje, SCG c) Drasko Dragas, painter, SCG
8. Awards: d) First, second and third place for photography e) First, second and third place for collection of photography f) special salon award for best collection of photography “Vojo Radonjic”
1 An illustrated catalogue will be sent to each entrant and a label for each acceptance.
2 Awarded and works of art given as the presents by artists will be in the SALON FUND.
3 Entry fee is 5€.
4 Send prints, entry form and money in one pocket.
5 ENTRIES RECEIVED WITHOUT FEES OR RETURN POSTAGE - OR PAID FOR WITH FOREIGN CHEQUES OR MONEY ORDERS - WILL NOT BE JUDGED OR RETURNED.
6 The organiser will publish the catalogue. The artists may not clain the compensation for the reproduction of the works in the catalogue.
7 Entries will be treated with care, but no liability is ac-cepted for loss or damage. The organizer is responsible for loss or damage of works from the moment of receiv-ing to the moment of sending them back to the artists.
8 The public will be informed about the exhibition in the catalogue and newspapers, on television and radio.
9 THE SUBMISSION OF AN ENTRY SIGNIFIES ACCEP-TANCE OF THESE RULES AND CONDITIONS.

Prijavnica
Entry Form
Ime/Name______________________________ Prezime/Surname________________________ Adresa/Address _________________________
Country________________________________ E-mail ________________________________ Web adress_____________________________ Tel./Phone_____________________________
Naslov/Tittle MP CP
1
2
3
4


I declare that I have the total ownership of the pictures-sent and of their components.
Izjavljujem da su sve poslate fotografije i njene kompo-nente u potpunosti moje vlasništvo.
Signature for acceptance of these regulations and for personal data processing.
Potpis u znak prihvatanja ovih pravila i obrade ličnih podataka.

Best regards
Dusko Miljanic
Photo Club "Podgorica"
Marka Miljanova 21
81000 Podgorica
www.duel.cg.yu
+381 67 670 488
Montenegro

No comments:

Post a Comment

Ukoliko vam se svidja ovaj blog

Prepisite se na newsletter ili preuzimete feed bloga za vas citac.
Upisite vas E-mail: