08/08/2005

EAR konkurs za projekte

Evropska agencija za rekonstrukciju (EAR) raspisuje konkurs za podnošenje predloga projekata u okviru programa “Fond za podršku civilnom društvu u Srbiji“, uz finansijsku pomoæ CARDS programa.

Fond od 1,9 miliona € je na raspolaganju za finansiranje izabranih projekata na èitavoj teritoriji Srbije, putem dodele grantova.

Opšti cilj programa je da doprinese razvoju civilnog društva u Srbiji. Kroz Fond za podršku civilnom društvu, EAR namerava da poboljša pravno i finansijsko okruženje u kome deluju nevladine organizacije u Srbiji i da ojaèa njihovu osposobljenost za planiranje i sprovoðenje programa za razvoj lokalne zajednice. Poseban naglasak stavlja se na podršku projektima i aktivnostima nevladinih organizacija koje su vezane za zaštitu životne sredine.

Visina sredstava koja se dodeljuju

Iznos sredstava koja mogu biti odobrena za pojedinaène projekte u okviru ovog programa

mora se uklopiti u raspon dole navedenih minimalnih i maksimalnih iznosa:

• minimalni iznos: EUR 50,000

• maksimalni iznos: EUR 150,000

Program “Fond za podršku civilnom društvu u Srbiji“ æe podržati projekte sa minimalnim

trajanjem od 9 meseci i maksimalnim trajanjem od 12 meseci.

Ko moze da konkuriše?

Sve nevladine organizacije koje su registrovane na teritoriji Republike Srbije mogu da konkurišu kao glavni podnosioci projekta.

Organizacije koje mogu biti partneri su: druge nevladine organizacije, lokalne vlasti,

biznis sektor.

Kako se prijaviti?

Prijave se moraju podneti uz korišæenje zvaniènog formulara za podnošenje predloga projekta, koji se podnosi uz ostalu neophodnu dodatnu dokumentaciju koja se može naæi na adresi: www.crnps.org.yu. Formular se može dobiti u elektronskom obliku kontaktiranjem

Centra za razvoj neprofitnog sektora

(broj telefona: 011 3283 306, 3283 308;

e-mail: konkurs@crnps.org.yu) izmeðu 10:00 i 17:00 èasova.

Podnosioci predloga projekta moraju dostaviti projekat na engleskom jeziku, ukljuèujuæi jasno i detaljno predstavljen budžet izražen u evrima.

Krajnji rok za podnošenje prijava je 3. oktobar 2005. godine. Organizacije koje žele da konkurišu moraju da dostave svoje predloge projekta u zapeèaæenoj koverti u vidu

preporuèene pošiljke, putem kurirske službe ili lièno, na dole navedenu adresu:

Centar za razvoj neprofitnog sektora

Program “Fund to Support Civil Society in Serbia

Zmaj Jovina 34

11000 Beograd

Planirano je da odluke vezane za dodelu finansijske podrške budu objavljene

do 15. decembra 2005.

Dodatne informacije

Regionalni informativni sastanci o ovom programu æe biti organizovani u tri grada u Srbiji:

• u Beogradu, Medija centar (u Centru «Sava»), 5. septembra 2005. u 12.00 èasova

• u Novom Sadu, Sala I Skupštine AP Vojvodine, 7. septembra 2005. u 12.00 èasova

• u Nišu, Medija centar, 9. septembra 2005. u 12.00 èasova

Tokom ovih sastanaka, nevladine organizacije, lokalne vlasti i biznis sektor æe biti detaljnije informisani

o programu “Fond za podršku civilnom društvu u Srbiji”, o naèinu prijavljivanja, kriterijumima, itd.

Napomena

Tekst ovog Konkursa služi samo u svrhu informisanja i ne zamenjuje Uputstvo za

podnosioce predloga projekta, koje se može naæi na web stranici CRNPS-a (www.crnps.org.yu). Stoga podnosioci predloga projekta treba da slede uputstva koja su tamo navedena, odnosno, Uputstvo za podnosioce predloga projekta je jedini dokument prema kojem se treba upravljati.

Dokumentacija obuhvata:

• Uputstvo za podnosioce predloga projekta - en

• Aneks A – Formular za podnošenje predloga projekta - en

• Aneks B – Budžet - en

• Aneks C – Matrica logièkog okvira - en

• Aneks D – Ugovor o grantu – Spoljne aktivnosti Evropske unije - en

• Ugovor – posebni uslovi - en

• Aneks I – Opis projekta (formular za podnošenje predloga projekta) - en

• Aneks II – Opšti uslovi koji se primenjuju - en

• Aneks III – Budžet - en

• Aneks IV – Nabavke od strane korisnika granta - en

• Aneks V – Finansijska identifikacija i Standardni zahtev za uplatu - en

• Aneks VI – Sertifikat o reviziji - en

Fond za podršku civilnom društvu u Srbiji

Pojekat finansira Evropska unija, a realizuje Evropska agencija za rekonstrukciju

http://www.crnps.org.yu/projekti/fond_sr.htm

No comments:

Post a Comment

Ukoliko vam se svidja ovaj blog

Prepisite se na newsletter ili preuzimete feed bloga za vas citac.
Upisite vas E-mail: