12/08/2005

КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ДРУШТВЕНИХ И НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА У 2005. ГОДИНИ

 ГРАД БЕОГРАД
ГРАДОНАЧЕЛНИК

Комисија за финансирање пројеката невладиних организација
објављује

КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ДРУШТВЕНИХ И НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА У 2005. ГОДИНИ


Право учешћа имају друштвене и невладине организације које су у Београду регистроване најмање једну годину и чија се делатност одвија на подручју града Београда, из области образовања, културе, спорта, заштите животне средине и других области које нису из домена социјалне и дечје заштите, здравствене заштите и заштите инвалида.

Уз пријаву доставити: доказ о регистрацији у Београду, кратак опис делатности (до три стране), пројекат којим се конкурише (до шест страна), евентуалне препоруке експерата из области на које се односи пројекат, извештај о реализацији досадашњих пројеката и финансијски извештај.

Организације могу да конкуришу за укупан износ цене пројекта или за део средстава који им недостаје, уз обавезну гаранцију (изјаву) да нису добиле средства од других донатора у укупном износу цене пројекта или за део недостајућих средстава за који се конкурише.

Пројекат треба да садржи: назив, област, скраћену верзију, назив организације (адреса, број телефона, број факса, и-мејл), буџет (навести вредност пројекта и износ који се тражи), податке о овлашћеној или одговорној особи (име и презиме, адреса за контакт, адреса електронске поште), број рачуна и рок завршетка пројекта.

Овлашћена особа за реализацију пројекта дужна је да достави писану изјаву да ће добијена средства употребити за реализацију усвојеног пројекта.

Рок за достављање пријава је 30 дана од дана објављивања конкурса.

Пријаву доставити на адресу: Секретаријат за финансије, Комисија за финансирање пројеката невладиних организација, Београд, Трг Николе Пашића 6, са назнаком: „Пријава на конкурс за финансирање друштвених и невладиних организација”.

Комисија ће донети одлуку у року од 20 дана од дана истека рока за достављање пријава.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

No comments:

Post a Comment

Ukoliko vam se svidja ovaj blog

Prepisite se na newsletter ili preuzimete feed bloga za vas citac.
Upisite vas E-mail: