06/07/2005

EXIT 05 JOB FAIR

EXIT 05 JOB FAIR Svakog dana tokom festivala u vremenu od 17 do 19 *asova ispred muzeja na tvr*avi posetioci *e biti u prilici da u*estvuju na sajmu za zapo*ljavanje. Predstavnici vode*ih preduze*a i nevladinih organizacija intervjuisa*e sve one koji to budu *eleli. Dodu*e, to *e biti samo simulacija razgovora koji prethodi zapo*ljavanju, ali to je  sjajna prilika da se posetioci upoznaju sa tim kako izgleda jedan profesionalan intervju.
Uz to, u*esnici *e biti savetovani kako da se *to bolje pripreme za razgovor, na *ta posebno da obrate pa*nju, kako da se pona*aju za vreme razgovora, *ta da obuku, koje su im kvalifikacije potrebne za odre*eno radno mesto itd.
Na licu mesta posetioci *e popunjavati CV obrasce, od kojih *e biti napravljena baza podataka. Sva preduze*a i nevladine organizacije koje u*estvuju na sajmu, kao i EXIT udru*enje, koristi*e ovu bazu za regrutovanje potencijalnih volontera, praktikanata i zaposlenih.
Intervjue *e voditi stru*njaci iz slede*ih preduze*a i NVO-a:
-    SI&SI Company
-    Carlsberg
-    NIS- Naftna industrija Srbije
-    Common sense
-    Idea plus
-    UNDP- United Nations Development Programme
-    UNICEF- United Nations Children's Fund
-    NSHC- Novosadski humanitarni centar
-    Adizes Southeast Europe
Impozantno, zar ne?!
Pozivamo sve zainteresovane da posete sajam i iskoriste ovu jedinstvenu priliku.
Vidimo se na JOB FAIR-u!
EXIT TEAM

No comments:

Post a Comment

Ukoliko vam se svidja ovaj blog

Prepisite se na newsletter ili preuzimete feed bloga za vas citac.
Upisite vas E-mail: